Vyhláška obce Olší 1/2001 o systému nakládání s odpady