Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 13. 3. 2007 v 19.00