1. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 20. 3. 2008 v 19.00