Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 22. 3. 2007 v 19.00