Název Vyvěšeno Sejmuto
Návrh rozpočtu na rok 2012 14.2.2012 9.3.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání – 2011 10.5.2012 31.5.2012
Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2011
10.5.2012 31.5.2012
Návrh rozpočtu na rok 2013 24.11.2012 13.12.2012
Návrh rozpočtového výhledu 2013 – 2017 25.11.2012 13.12.2012