Zastupitelstvo obce Olší na svém zasedání dne 10. 10. 2012 schválilo návrh dohody o spolupráci s organizací SÚRAO, jejíž plná verze je ke stažení (stáhnout)