Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí ve dnech 10. a 23. 9. 2014 v době od 12:00 do 15:30.

– katastrální území Olší (stáhnout)

– katastrální území Litava (stáhnout)

– katastrální území Klokočí (stáhnout)