Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v obcích Klokočí a Litava přerušena dodávka el. energie dne 12. 6. 2014 od 7:30 do 15 hodin