Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v obcích Litava a Klokočí ve dnech 5. a 19. 11. 2014 vždy od 7:30 do 15:30.