Počet členů zastupitelstva obce Olší zůstává i pro další volební období 2014 -2018 stejné, tedy celkem 7 členů zastupitelstva.

Pavlíček Martin, starosta