Závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn za rok 2013 (stáhnout)

Zpráva o výsledku přezkoumání Mikroregionu Pernštejn za rok 2013 (stáhnout)

Údaje o plnění příjmů a výdajů Mikroregionu Pernštejn za rok 2013 (stáhnout)