Závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn za rok 2014 (stáhnout).

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Pernštejn za rok 2014 (stáhnout).