Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemků p. č. 26/9 a 534/4 v k. ú. Klokočí panu Antonínu Chocholáčovi, bytem Zborovská 832, Kuřim

V Olší 1. 7. 2016