Mikroregion Pernštejn – závěrečný účet za rok 2016 (stáhnout)

Mikroregion Pernštejn – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (stáhnout)


Vyvěšeno: 12. 5. 2017
Sejmuto: