Obsahem opatření je výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů (§ 50 odst. 1 a 2 ZOPK) uvedených v příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb. (stáhnout

V Olší, 22. 9. 2017


Vyvěšeno: 22. 9. 2017
Sejmuto: 9. 10. 2017