S účinností zákona č. 24/2017Sb., musí být do 23.března 2017 zveřejněny postupem stanoveným zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, níže uvedené dokumenty:

  • Rozpočet obce Olší
  • Rozpočet ZŠ a MŠ Olší
  • Rozpočtový výhled (po aktualizaci Střednědobý výhled rozpočtu)
  • Rozpočtová opatření vztahující se k rozpočtu
  • Střednědobý výhled rozpočtu školy
  • Návrh Závěrečného účtu a Závěrečný účet obce Olší

V elektronické podobě na elektronické úřední desce obce Olší na: http://www.olsi.cz/category/uredni-deska/ a v listinné podobě na úřední desce obce Olší a v kanceláři OÚ Olší.

Tyto dokumenty naleznete na elektronické úřední desce obce Olší http://www.olsi.cz v sekci Úřední deska (http://www.olsi.cz/category/uredni-deska/) . K nahlédnutí jsou také tyto dokumenty připraveny v listinné podobě v kanceláři obce Olší.