Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek (stáhnout)