V souladu s ustanovení § 14, odst. 1, písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně a některých zákonů stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise ve volebním okrsku č. 1

na 5 členů včetně zapisovatele (4 členové a zapisovatel).


Vyvěšeno: 13. 11. 2017
Sejmuto: