Z důvodu opravy komunikace č. II/390 od křižovatky silnic č. II/390 a č. II/385 po začátek obce Sejřek a od konce obce Sejřek po hranice k.ú. Nedvědice se stanovuje přechodná úprava provozu

Veřejná vyhláška (stáhnout)

Situace (stáhnout)


Vyvěšeno: 23. 6. 2017
Sejmuto: