Certification Improved strength Green tea is additionally wealthy such anti-oxidants. You need to include fruits rich cialis buy The penile enlargement drug Viagra was developed and is created by Pfizer. Its name that is generic 20mg cialis Cialis Should you really desire to learn what recognizes both the generic as well as the branded drug is buy now cialis Hi, Im Tom. I will be here to guide you through cialis 10 mg Today these times internet pharmacies perform a vital role in making generic medicines popular. They not only deliver your cheap online pharmacy Uses of Cholesterol in the body There are a few claims cialis 20mg So suitable medical appointment before purchasing any medication for any buy cialis 40mg Rather numerous men have noted acquiring a hard-on that will not disappear completely. This side cialis cheap online Diaphragmatic breathing exercises are among the best approaches to handle stress. You can be helped by just a buy tadalafil Interestingly, a Tadalafil a day might also provide cardiovascular benefits, because the enzyme that Cialis, cheap cialis canada

Archív pro Duben, 2018

Veřejná vyhláška – FÚ

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018 – veřejná vyhláška (stáhnout)


Vyvěšeno: 27. 4. 2018
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 4/2018

Rozpočtové opatření č. 4/2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 20. 4. 2018
Sejmuto:


Prodloužení termínu pro podávání přihlášek do konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olší, okres Brno-venkov

Starosta obce Olší v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpis

prodlužuje termín pro podávání přihlášek do konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olší, okres Brno-venkov a to do 21. 5. 2018.


Vyvěšeno: 12. 4. 2018
Sejmuto:


Veřejnoprávní smlouva s Římskokatolickou farností Olší u Tišnova

Obec OLŠÍ poskytla Římskokatolické farnosti Olší u Tišnova příspěvek z rozpočtu obce ve výši 50 000 Kč na opravu varhan v místním kostele Sv. Jiří v Olší.

Veřejnoprávní smlouva s Římskokatolickou farností Olší u Tišnova (stáhnout)


Vyvěšeno: 10. 4. 2018
Sejmuto:


Složení konkursní komise

Starosta obce v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí

1. j m e n u j e konkursní komisi k provedení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olší, okres Brno-venkov ve složení:

  • Ing. Martin Pavlíček, člen určený zřizovatelem – předseda
  • Mgr. Kateřina Bílá, člen určený zřizovatelem
  • Mgr. Hana Poslíková, člen určený ředitelem krajského úřadu
  • Mgr. Eva Hertlová, odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení
  • Jiřina Kotoučková, DiS., pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace
  • Ing. Lenka Skotáková, školní inspektor České školní inspekce
  • Ing. Michal Bednář, člen školské rady

2. p o v ě ř u j e paní Marii Jandovou funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkursní komise


Vyvěšeno: 10. 4. 2018
Sejmuto: