Certification Improved strength Green tea is additionally wealthy such anti-oxidants. You need to include fruits rich cialis buy The penile enlargement drug Viagra was developed and is created by Pfizer. Its name that is generic 20mg cialis Cialis Should you really desire to learn what recognizes both the generic as well as the branded drug is buy now cialis Hi, Im Tom. I will be here to guide you through cialis 10 mg Today these times internet pharmacies perform a vital role in making generic medicines popular. They not only deliver your cheap online pharmacy Uses of Cholesterol in the body There are a few claims cialis 20mg So suitable medical appointment before purchasing any medication for any buy cialis 40mg Rather numerous men have noted acquiring a hard-on that will not disappear completely. This side cialis cheap online Diaphragmatic breathing exercises are among the best approaches to handle stress. You can be helped by just a buy tadalafil Interestingly, a Tadalafil a day might also provide cardiovascular benefits, because the enzyme that Cialis, cheap cialis canada

Archív pro Listopad, 2018

Rozpočtové opatření č. 11/2018

Rozpočtové opatření č. 11/2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 26. 11. 2018
Sejmuto:


Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Olší na rok 2019 a schválený střednědobý výhled ZŠ a MŠ Olší na rok 2020 až 2022

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Olší na rok 2019 (stáhnout)

Schválený střednědobý výhled ZŠ a MŠ Olší na rok 2020 až 2022 (stáhnout)


Vyvěšeno: 20. 11. 2018
Sejmuto:


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Oznámení o zahájení společného řízení – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace (stáhnout)


Vyvěšeno: 16. 11. 2018
Sejmuto:


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 15. 11. 2018

Zasedání zastupitelstva obce Olší se uskuteční 15. 11. 2018 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu (Olší 65).

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 9/2018, a 10/2018
6. Projednání odkupu parcely 110/7 v k. ú. Klokočí u Olší dle gometrického plánu 96-100/2018
7. Projednání dlouhodobého pronájmu místnosti ke komerčním účelům v budově Olší č. 28
8. Doplnění členů finančního a kontrolního výboru
9. Projednání návrhu rozpočtu a střenědobého výhledu ZŠ a MŠ Olší
10. Dodatečné příspěvky (čistota v obci, svodnice na polních cestách atd.)
11. Diskuse, závěr

V Olší, 7. 11. 2018


Vyvěšeno: 7. 11. 2018
Sejmuto: