Certification Improved strength Green tea is additionally wealthy such anti-oxidants. You need to include fruits rich cialis buy The penile enlargement drug Viagra was developed and is created by Pfizer. Its name that is generic 20mg cialis Cialis Should you really desire to learn what recognizes both the generic as well as the branded drug is buy now cialis Hi, Im Tom. I will be here to guide you through cialis 10 mg Today these times internet pharmacies perform a vital role in making generic medicines popular. They not only deliver your cheap online pharmacy Uses of Cholesterol in the body There are a few claims cialis 20mg So suitable medical appointment before purchasing any medication for any buy cialis 40mg Rather numerous men have noted acquiring a hard-on that will not disappear completely. This side cialis cheap online Diaphragmatic breathing exercises are among the best approaches to handle stress. You can be helped by just a buy tadalafil Interestingly, a Tadalafil a day might also provide cardiovascular benefits, because the enzyme that Cialis, cheap cialis canada

Archív pro Červen, 2019

Závěrečný účet obce Olší za rok 2018

Závěrečný účet obce Olší za rok 2018 (stáhnout)

Zápis z přezkumu obce Olší za rok 2018 (stáhnout)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Olší za rok 2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 28. 6. 2019
Sejmuto:


Rozpočtové opatření č. 6/2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019 (stáhnout)


Vyvěšeno: 25. 6. 2019
Sejmuto:


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 27. 6. 2019

Zasedání zastupitelstva obce Olší se uskuteční 27. 6. 2019 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu (Olší 65).

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 5/2019
6. Závěrečný účet obce Olší za rok 2018 a roční účetní závěrka
7. Závěrečný účet ZŠ a MŠ Olší za rok 2018
8. Závěrečný účet SVK Žďársko
9. Závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn
10. Žádosti ZŠ a MŠ Olší (konvektomat, odpisový plán)
11. Projednání nabídek na zasíťování lokality Olší-sever II. etapa
12. Dodatečné příspěvky (radary, zastávky atd.)
13. Diskuse, závěr

V Olší, 19. 6. 2019


Vyvěšeno: 19. 6. 2019
Sejmuto:


Veřejná vyhláška – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

V souvislosti s dopravním omezením silnice II. třídy č. II/387 a místní komunikace č. 9c v úseku náměstí v městysu Doubravník dle přiložené grafické přílohy – „II/387 Doubravník – oslava 140. výročí založení SDH“ zpracované společností DoZBos s.r.o., IČ: 29372381, Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice z května 2019 se stanovuje přechodná úprava provozu na 22. 6. 2019 od 12 do 17 hodin.

Veřejná vyhláška (stáhnout)

Dopravní značení (stáhnout)


Vyvěšeno: 6. 6. 2019
Sejmuto: