Certification Improved strength Green tea is additionally wealthy such anti-oxidants. You need to include fruits rich cialis buy The penile enlargement drug Viagra was developed and is created by Pfizer. Its name that is generic 20mg cialis Cialis Should you really desire to learn what recognizes both the generic as well as the branded drug is buy now cialis Hi, Im Tom. I will be here to guide you through cialis 10 mg Today these times internet pharmacies perform a vital role in making generic medicines popular. They not only deliver your cheap online pharmacy Uses of Cholesterol in the body There are a few claims cialis 20mg So suitable medical appointment before purchasing any medication for any buy cialis 40mg Rather numerous men have noted acquiring a hard-on that will not disappear completely. This side cialis cheap online Diaphragmatic breathing exercises are among the best approaches to handle stress. You can be helped by just a buy tadalafil Interestingly, a Tadalafil a day might also provide cardiovascular benefits, because the enzyme that Cialis, cheap cialis canada

Archív pro Říjen, 2019

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Olší na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Olší na období 2021-2023

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Olší na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Olší na období 2021-2023 (stáhnout)


Vyvěšeno: 28. 10. 2019
Sejmuto:


Upozornění na ořez dřevin v blízkosti vedení NN a VN

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin (stáhnout)


Vyvěšeno: 15. 10. 2019
Sejmuto:


Výplata nájemného- Honební společenství Drahonín-Olší-Litava

Honební společenstvo Drahonín – Olší – Litava se sídlem v Drahoníně, IČO 43381308

oznamuje, že dne 15. 11. 2019 od 15,00 do 17,00 se bude vyplácet nájemné vlastníkům honebních pozemků v Honebním společenstvu Drahonín – Olší – Litava
Za uplynulé období 2013 – 2019 se bude vyplácet 9,- Kč za rok a hektar

Místo výplaty – Obecní úřad Drahonín
Kontaktní osoba – Jitka Plevová (608 100 427, obec@drahonin.cz)
Hotovost bude vyplacena vlastníkovi po předložení občanského průkazu nebo v případě, kdy vlastník nepřijde osobně, po předložení plné mocí podepsané vlastníkem pozemku (není třeba ověřená).


Vyvěšeno: 15. 10. 2019
Sejmuto:


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 10. 10. 2019

Zasedání zastupitelstva obce Olší se uskuteční 10. 10. 2019 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu (Olší 65).

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 8/2019 a 9/2019
6. Odkup parcel pod chodníky
7. Oprava kaple v Rakové – výběr dodavatele
8. Výměna obrubníků v obci
9. Dodatečné příspěvky (zastávky, třídění odpadů atd.)
10. Diskuse, závěr

V Olší, 2. 10. 2019


Vyvěšeno: 2. 10. 2019
Sejmuto:


Zájezd ZO ČSZ v Nedvědici

ZO ČSZ v Nedvědici zve všechny své členy i ostatní spoluobčany na zajímavý zájezd do botanické zahrady a tropického skleníku Fata Morgana Praha dne 19. října 2019
Odjezd autobusu v 6:00 hod. od obecního úřadu v Nedvědici.

Cena: pro členy ČSZ – 250,-Kč, pro rodin. příslušníky a ostatní občany – 300,-Kč

Závazné přihlášky – Květiny Michaela (777 029 457, misa@kvetinymichaela.cz) nejpozději do 17. 10. 2019.

Předpokládaný návrat kolem 20 hodiny.

Všechny srdečně zve výbor ZO ČSZ Nedvědice.