Na základě ustanovení § 18 odst. 7 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise v obci Olší paní Marii Jandovou.

Informace ke změně trvalého pobytu po 14. dubnu 2019 (stáhnout)


Vyvěšeno: 12. 4. 2019
Sejmuto: