Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 11. 6. 2015

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 4, 5
6. Schválení smlouvy o poskytnuti dotace – Program rozvoje venkova
7. Projednání prodeje parcely 534/16 v k. ú. Klokočí
8. Projednání směny parcel 9/3 a 534/15 v k.ú. Klokočí
9. Diskuse a závěr

V Olší, 3. 6. 2015

Archivní příspěvky 2012

Název Vyvěšeno Sejmuto
Návrh rozpočtu na rok 2012 14.2.2012 9.3.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání – 2011 10.5.2012 31.5.2012
Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2011
10.5.2012 31.5.2012
Návrh rozpočtu na rok 2013 24.11.2012 13.12.2012
Návrh rozpočtového výhledu 2013 – 2017 25.11.2012 13.12.2012