Certification Improved strength Green tea is additionally wealthy such anti-oxidants. You need to include fruits rich cialis buy The penile enlargement drug Viagra was developed and is created by Pfizer. Its name that is generic 20mg cialis Cialis Should you really desire to learn what recognizes both the generic as well as the branded drug is buy now cialis Hi, Im Tom. I will be here to guide you through cialis 10 mg Today these times internet pharmacies perform a vital role in making generic medicines popular. They not only deliver your cheap online pharmacy Uses of Cholesterol in the body There are a few claims cialis 20mg So suitable medical appointment before purchasing any medication for any buy cialis 40mg Rather numerous men have noted acquiring a hard-on that will not disappear completely. This side cialis cheap online Diaphragmatic breathing exercises are among the best approaches to handle stress. You can be helped by just a buy tadalafil Interestingly, a Tadalafil a day might also provide cardiovascular benefits, because the enzyme that Cialis, cheap cialis canada

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2018 (stáhnout)

Zápis z přezkumu obce Olší za rok 2018 (stáhnout)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Olší za rok 2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 23. 5. 2019
Sejmuto:


Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Pernštejn za rok 2018

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Pernštejn za rok 2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 10. 5. 2019
Sejmuto:


Návrh rozpočtu obce Olší na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu obce Olší na roky 2010-2023

Návrh rozpočtu obce Olší na rok 2019 (stáhnout)

Návrh střenědobého výhledu obce Olší na roky 2020-2023 (stáhnout)


Vyvěšeno: 3. 12. 2018
Sejmuto:


Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Olší

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Olší na rok 2019 (stáhnout)

Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Olší na rok 2020 až 2022 (stáhnout)


Vyvěšeno: 27. 10. 2018
Sejmuto:


Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2017 (stáhnout)

Zápis z přezkumu obce Olší za rok 2017 (stáhnout)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Olsší za rok 2017 (stáhnout)


Vyvěšeno: 19. 2. 2018
Sejmuto:


Návrh rozpočtu obce Olší na rok 2018

Návrh rozpočtu obce Olší na rok 2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 4. 12. 2017
Sejmuto:


Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Olší na rok 2018

Návrh rozpočtu obce ZŠ a MŠ Olší na rok 2018 (stáhnout)

Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Olší na rok 2018 (stáhnout)


Vyvěšeno: 1. 11. 2017
Sejmuto: 16. 11. 2017


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 11. 6. 2015

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 4, 5
6. Schválení smlouvy o poskytnuti dotace – Program rozvoje venkova
7. Projednání prodeje parcely 534/16 v k. ú. Klokočí
8. Projednání směny parcel 9/3 a 534/15 v k.ú. Klokočí
9. Diskuse a závěr

V Olší, 3. 6. 2015

Archivní příspěvky 2012

Název Vyvěšeno Sejmuto
Návrh rozpočtu na rok 2012 14.2.2012 9.3.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání – 2011 10.5.2012 31.5.2012
Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2011
10.5.2012 31.5.2012
Návrh rozpočtu na rok 2013 24.11.2012 13.12.2012
Návrh rozpočtového výhledu 2013 – 2017 25.11.2012 13.12.2012

Obecní ples

Název: Obecní ples
Místo: KD Olší
Popis: Zastupitelstvo obce Olší ve všechny přátele dobré hudby a zábavy na již tradiční obecní ples. K poslechu a tanci hraje kapela JAM MIROS.
Začátek: 2011-02-19
Čas: 20:00
Konec: 2011-02-20

1.cena – 26″ LCD televizor a dále spousta věcných cen

Těšíme se na vaši účast.