Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 17. 8. 2017

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 5/2017, 6/2017 a 7/2017
6. Smlouva s JMK – oprava hasičské zbrojnice v Olší
7. Doplnění zřizovaví listiny školy o novou povinnost zpracovávat rozpočtový výhled
8. Dodatečné opravy komunikací v obci
9. Projednání příspěvku pro farnost Olší
10. Diskuse, závěr

V Olší, 8. 8. 2017


Vyvěšeno: 8. 8. 2017
Sejmuto: 17. 8. 2017


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 25. 5. 2017

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 3/2017 a 4/2017
6. Závěrečný účet obce Olší za rok 2016
7. Roční účetní závěrka obce Olší za rok 2016
8. Roční účetní závěrka ZŠ a MŠ Olší za rok 2016
9. Závěrečný účet SVK Žďársko za rok 2016
10. Závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn za rok 2016
11. Změna vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
12. Projednání změny hranic katastru mezi obcemi Litava, Klokočí a Pernštejnské Jestřabí
13. Projednání žadosti o příspěvek na prapor SDH Olší
14. Projednaní opravy hasičské zbrojnice
15. Projednání pronájmu částí pozemků p.č. 197/2 a 195/11 v k. ú. Litava
16. Projednání prodeje pozemků p.č. 4/6 a dílu „a“ a „b“ v k. ú. Olší dle geo. plánu 165-220/2016
17. Projednání prodeje pozemků p.č. 365/3 a 4/5 v k. ú. Olší dle geo. plánu 165-220/2016
18. Projednaní opravy cesty v Litavě
19. Projednání opravy cesty v Klokočí a zpevnění svahu v Klokočí
20. Projednaní kanalizace v lokalitě Olší – sever
21. Diskuse, závěr

V Olší, 15. 5. 2017


Vyvěšeno: 15. 5. 2017
Sejmuto: 25. 5. 2017


Výpis usnesení zastupitelstva obce Olší ze dne 23. 3. 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 16. 11. 2006 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 19. 12. 2006 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 25. 1. 2007 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 27. 2. 2007 v 19.00

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 13. 3. 2007 v 19.00

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 13. 3. 2007 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 22. 3. 2007 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 22. 3. 2007 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 24. 4. 2007 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 14. 6. 2007 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 2. 8. 2007 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 4. 10. 2007 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 20. 11. 2007 v 19.00

Zápis inventarizace za rok 2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 26. 2. 2008 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 20. 3. 2008 v 19.00

  1. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 20. 3. 2008 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 29. 4. 2008 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 26. 6. 2008 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 5. 3. 2009 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 16. 4. 2009 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 28. 5. 2009 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 9. 7. 2009 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 3. 9. 2009 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 29. 11. 2009 v 19.00