Certification Improved strength Green tea is additionally wealthy such anti-oxidants. You need to include fruits rich cialis buy The penile enlargement drug Viagra was developed and is created by Pfizer. Its name that is generic 20mg cialis Cialis Should you really desire to learn what recognizes both the generic as well as the branded drug is buy now cialis Hi, Im Tom. I will be here to guide you through cialis 10 mg Today these times internet pharmacies perform a vital role in making generic medicines popular. They not only deliver your cheap online pharmacy Uses of Cholesterol in the body There are a few claims cialis 20mg So suitable medical appointment before purchasing any medication for any buy cialis 40mg Rather numerous men have noted acquiring a hard-on that will not disappear completely. This side cialis cheap online Diaphragmatic breathing exercises are among the best approaches to handle stress. You can be helped by just a buy tadalafil Interestingly, a Tadalafil a day might also provide cardiovascular benefits, because the enzyme that Cialis, cheap cialis canada

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 21. 9. 2017

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 8/2017
6. Smlouva s SVK Žďársko – projekt rekonstrukce vodovodu
7. Schválení sazebníku za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
8. Schváleni smlouvy o spolupráci – společné nákupy energií
9. Projednání veřejnoprávní smlouvy s Tišnovem – přestupky
10. Dodatečné opravy komunikací v obci
11. Diskuse, závěr

V Olší, 13. 9. 2017


Vyvěšeno: 13. 9. 2017
Sejmuto: 21. 9. 2017


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 17. 8. 2017

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 5/2017, 6/2017 a 7/2017
6. Smlouva s JMK – oprava hasičské zbrojnice v Olší
7. Doplnění zřizovaví listiny školy o novou povinnost zpracovávat rozpočtový výhled
8. Dodatečné opravy komunikací v obci
9. Projednání příspěvku pro farnost Olší
10. Diskuse, závěr

V Olší, 8. 8. 2017


Vyvěšeno: 8. 8. 2017
Sejmuto: 17. 8. 2017


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 25. 5. 2017

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 3/2017 a 4/2017
6. Závěrečný účet obce Olší za rok 2016
7. Roční účetní závěrka obce Olší za rok 2016
8. Roční účetní závěrka ZŠ a MŠ Olší za rok 2016
9. Závěrečný účet SVK Žďársko za rok 2016
10. Závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn za rok 2016
11. Změna vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
12. Projednání změny hranic katastru mezi obcemi Litava, Klokočí a Pernštejnské Jestřabí
13. Projednání žadosti o příspěvek na prapor SDH Olší
14. Projednaní opravy hasičské zbrojnice
15. Projednání pronájmu částí pozemků p.č. 197/2 a 195/11 v k. ú. Litava
16. Projednání prodeje pozemků p.č. 4/6 a dílu „a“ a „b“ v k. ú. Olší dle geo. plánu 165-220/2016
17. Projednání prodeje pozemků p.č. 365/3 a 4/5 v k. ú. Olší dle geo. plánu 165-220/2016
18. Projednaní opravy cesty v Litavě
19. Projednání opravy cesty v Klokočí a zpevnění svahu v Klokočí
20. Projednaní kanalizace v lokalitě Olší – sever
21. Diskuse, závěr

V Olší, 15. 5. 2017


Vyvěšeno: 15. 5. 2017
Sejmuto: 25. 5. 2017


Výpis usnesení zastupitelstva obce Olší ze dne 23. 3. 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 16. 11. 2006 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 19. 12. 2006 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 25. 1. 2007 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 27. 2. 2007 v 19.00

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 13. 3. 2007 v 19.00

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 13. 3. 2007 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 22. 3. 2007 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 22. 3. 2007 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 24. 4. 2007 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 14. 6. 2007 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 2. 8. 2007 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 4. 10. 2007 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 20. 11. 2007 v 19.00

Zápis inventarizace za rok 2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 26. 2. 2008 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 20. 3. 2008 v 19.00

  1. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 20. 3. 2008 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 29. 4. 2008 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 26. 6. 2008 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 5. 3. 2009 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 16. 4. 2009 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 28. 5. 2009 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 9. 7. 2009 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 3. 9. 2009 v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, které se konalo dne 29. 11. 2009 v 19.00