Návrh rozpočtu pro rok 2012 počítá s výdaji ve výši 2 598,3 tis. Kč a s příjmy ve výši 2 701,1 tis Kč. Podrobnější členení si můžete stáhnout zde.