Novinky o odpadech od roku 2020 v obci Olší

Vážení občané,

v následujícím  textu je několik zásadních změn týkajících se odpadů v roce 2020. K poslední změně v oblasti poplatku za svoz komunálního odpadu v naší obci došlo v roce 2010, kdy byl stanoven poplatek pro všechny občany i majitele nemovitosti na 400 Kč za kalendářní rok. Za těchto deset let došlo k výraznému zdražení jak poplatku za odvoz komunálního odpadu, tak i za uložení na skládce k tomu určené. V posledních letech obec Olší doplácela na zpracování a uložení komunálního i dalšího odpadu (elektro, nebezpečný atd.) ročně kolem 80 tisíc. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli navýšit poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2020 na 500 Kč za občana i majitele nemovitosti v našem katastru.

Další významnou změnou bude likvidace nebezpečného odpadu. Tu bude nyní zajišťovat obec tak, že každý občan bude moci nebezpečný odpad předat určenému zástupci v předem stanovenou dobu (budeme o tom včas informovat SMS rozhlasem) v obci Olší, kde tento odpad dočasně uskladníme a poté necháme odvézt technickými službami. Vzhledem k velmi špatným zkušenostem z minulých let, kdy si někteří naši spoluobčané spletli nebezpečný odpad se skladem haraburdí, jsme byli nuceni přistoupit k tomuto kroku, který jak věřím, povede k celkovému pozitivnímu přínosu životnímu prostředí. Další možností pro likvidaci nebezpečného, ale i ostatního odpadu (např. velkoobjemový) je jeho odvoz do Sběrného dvora v Bystřici nad Pernštejnem (adresa K Ochozi 666, 59315 Bystřice n. Pernštejnem). Zde vám umožní po předložení občanského průkazu tento odpad odevzdat. Jsou zde ovšem limity na množství/hmotnost (viz tabulka „CENÍK SBĚRNÉHO DVORA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM“ http://www.ts-bystrice.cz/download/files/cenik_sb_dvur.pdf, která platí i pro naše občany). Větší objemy je lepší rovnou odvézt na skládku Bukov, případně Bystré (hradí si to každý občan v plné výši).

Systém třídění odpadů v naší obci

Nebezpečný odpad

Kompletní seznam nebezpečných odpadů je uveřejněn ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. (případně na stránkách portálu MZE eAGRI, pod odkazem Právní předpisy viz http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/ostatni/100313701.html). U nás se setkáme nejčastěji s těmito druhy nebezpečných odpadů:

  • obaly od barev (plechovky), odpadní barvy
  • oleje, olejové filtry
  • zářivky, olověné akumulátory, baterie
  • prošlé léky
  • textilie znečištěné nebezpečnými odpady
  • agrochemický odpad (postřiky, hnojiva atd.) včetně obalů

Pneumatiky se primárně vracejí na sběrná místa k tomu určená viz. https://www.eltma.cz/sberna-mista Nejblíže k nám je např. CARS Forever s.r.o., Červený mlýn 380, Tišnov, Pneuservis Michal Trojánek, Dvořáčkova 1847, Tišnov.

Kontejnery na bioodpadželezo budou v průběhu roku přistaveny v Olší v prostoru vedle stolárny.

Žlutý pytel na plasty
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Patří sem i nápojové kartony. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

Ne
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí. Papírové krabice ideálně rozkládat, aby nebyl kontejner hned plný.

NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.