Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 13. 6. 2024 od 19:00 v budově Olší č. 65

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 5/2024
6. Pronájem části budovy Olší č. p. 28
7. Oprava komunikací v Olší – nabídky
8. Projednání nakupů el. energie na rok 2025
9. Dodatečné příspěvky a žádosti
10. Diskuse, závěr

Vyvěšeno: 4. 6. 2024
Sejmuto:

Záměr o pronájmu prostor pro komerční účely

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu prostor (cca 21 m2) v části budovy v Olší č. p. 28 v k. ú. Olší u Tišnova. Podrobnější informace u starosty obce.


Vyvěšeno: 27. 5. 2024
Sejmuto:

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu v roce 2024

Starosta obce Olší na základě § 32 odst. 2 a 3 zákona č. 62/2003Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

oznamuje:

 • Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
  v pátek dne 7. června 2024 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 8. června 2024 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
 • Podrobnější informace (stáhnout)

   


  Vyvěšeno: 21. 5. 2024
  Sejmuto:


  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 16. 5. 2024 od 18:30 v budově Olší č. 65

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtové opatření č. 4/2024
  6. Schválení závěrečného účtu obce Olší za rok 2023
  7. Schválení roční účetní závěrky obce Olší za rok 2023
  8. Schválení roční účetní závěrky ZŠ a MŠ Olší za rok 2023
  9. Projednání zadávací dokumentace na akci Olší-sever II.
  10. Dodatečné příspěvky a žádosti
  11. Diskuse, závěr

  Vyvěšeno: 8. 5. 2024
  Sejmuto:

  Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

  V souladu s § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  informuji:

  pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 7. a 8. června 2024 je na území obce Olší zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově Úřadu obce Oší, Olší č. p. 65

  Dále na základě § 16 odst. 1 písm. e) a § 18 odst.7 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisú , jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise v obci Olší paní Marii Jandovou

  V Olší dne 23. 4. 2024


  Vyvěšeno: 23. 4. 2024
  Sejmuto:

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 4. 4. 2024 od 19:00 v budově Olší č. 65

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtová opatření č. 2/2024 a 3/2024
  6. Projednání pronájmu části budovy Olší č. p. 28
  7. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (komunikace)
  8. Smlouva o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov
  9. Projednání smlouvy a společném zadání pro veřejnou zakázku na lokalitě Olší sever
  10. Dodatečné příspěvky a žádosti
  11. Diskuse, závěr


  Vyvěšeno: 26. 3. 2024
  Sejmuto:

  Platby za svoz komunálního odpadu a ze psů pro rok 2024

  I v letošním roce dáváme možnost občanům zaplatit svoz komunálního odpadu a poplatek ze psa mimo jiné i formou bankovního příkazu.

  Platba bude vůči účtu obce, tedy 10622751/0100Variabilní symbol se bude skládat ze dvou částí.

  První číslo variabilního symbolu bude identifikátor místní části.
  Olší – 1
  Litava – 2
  Klokočí – 3
  Rakové – 4
  .

  Druhou část variabilního symbolu bude tvořit číslo popisné případně evidenční a to v trojciferné podobě. Např. číslo popisné 35 bude mít 035.

  Platba za občany v Litavě č. 15 bude pod variabilním symbolem 2015. Současně je potřeba ve zprávě pro příjemce napsat, za kolik lidí poplatek hradítejakou máte popelnici (objem 110 l nebo 240 l) a případně za kolik psů platbu posíláte.

  Poplatek za svoz komunálního odpadu je 600 Kč na občana, v případě nemovitosti, jejíž majitel není občanem obce se za tuto nemovitost hradí 600 Kc. Poplatek za jednoho (prvního) psa je 100 Kč  a za každého dalšího v rámci domácnosti je 150 Kč.

  Pokud si s něčím nebudete vědět rady, stačí poslat email na obec@olsi.cz či zavolat na 566 566 484.

  Po uhrazení vám budou následně doručeny do schránky nálepky na popelnice.

  Platba v hotovosti na pokladně obecního úřadu (na adrese Olší 65) je samozřejmě možná.

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 15. 2. 2024 od 18:00 v budově Olší č. 65

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtová opatření č. 12/2023 a 1/2024
  6. Projednání prodeje pozemku p. č 28/69, k. ú Olší u Tišnova, trafostanice EG.D + kupní smlouva č. 13182023
  7. Inventarizace obce a Zš a Mš Olší
  8. Projekt nová školka – informace
  9. Žádost o pronájem obecních prostor v budově Olší č. 28
  10. SVK – převod investorství, lokalita Olší sever
  11. Dodatečné přispěvky a žádosti
  12. Diskuse, závěr


  Vyvěšeno: 6. 2. 2024
  Sejmuto:

  Záměr o pronájmu části obecní budovy

  Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu prostor v části budovy v Olší č. p. 28 v k. ú. Olší u Tišnova (bývalá místnost obecního úřadu). Podrobnější informace u starosty obce.


  Vyvěšeno: 2. 2. 2024
  Sejmuto:

  Záměr o prodeji pozemku v k. ú. Olší u Tišnova pro výstavbu nové trafostanice

  Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemku p. č. 28/69, k. ú. Olší u Tišnova, který vznikl oddělením od pozemku p. č. 28/1, k. ú. Olší u Tišnova dle geometrického plánu 202-8274/2023, zhotoveným společností ADITIS s.r.o. Podrobnější informace jsou k dispozici na obecním úřadě Olší, Olší 65, tel. 566 56 64 84, 737 78 41 33.

  Geometrický plán (stáhnout)


  Vyvěšeno: 26. 1. 2024

  Sejmuto:

  Výplata nájemného za honební pozemky

  HS Drahonín-Olší-Litava oznamuje, že bude vyplácet nájemné vlastníkům honebních pozemků v HS Drahonín-Olší-Litava a to 3. 11. 2023 od 16:30 do 18 hodin v areálu výletiště u koupaliště v Drahoníně, místnost za výčepem. Bude se výplacet nájemne za období 2020 až 2022 a to 9 Kč za rok a hektar. Hotovost bude vyplacena po předložení občanského průkazu, případně po předložení plné moci podepsané vlastníkem (nemusí být neověřená).

  Oznámení (stáhnout)


  Vyvěšeno: 21. 10. 2023
  Sejmuto:

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 21. 9. 2023 od 18:30 hodin v budově Olší č. 65

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtová opatření č. 8 a 9/2023
  6. Smlouva č. SFP /36/2023 – SVK Stavba „Olší u Tišnova – rekonstrukce vodovodního řadu z VDJ Litava do místní části Klokočí a Litava
  7. Směna pozemků 12/10, 12/11 a 28/67 mezi panem Veselým a obcí Olší
  8. Projednání nabídky T.M.V. spol. s.r.o na ukončení (šachtu) vodovodního řádu v Klokočí
  9. Diskuse, závěr


  Vyvěšeno: 13. 9. 2023
  Sejmuto:

  Záměr o směně pozemků v k. ú. Olší u Tišnova

  Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o směně pozemků týkajících se p. č. 28/67, k. ú. Olší u Tišnova, ve vlastniství obce Olší a p.č. 12/10 a 12/11, k. ú. Olší u Tišnova, ve vlastnictví Rostislava Veselého. Podrobnější informace lze získat u starosty obce.


  Vyvěšeno: 11. 8. 2023

  Sejmuto:

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 10. 8. 2023 od 18 hodin v budově Olší č. 65

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtové opatření 6 a 7/2023
  6. Závěrečný učet Mikroregionu Pernštejn za rok 2022
  7. Závěrečný učet DSO Tišnovsko za rok 2022
  8. Schválení smlouvy s PGRLF
  9. Schválení smlouvy s Tradice Slovácka (nákup energií na rok 2024)
  10. Informace k lokalitě „Olší – sever“ II.etapa“
  11. Diskuse, závěr


  Vyvěšeno: 2. 8. 2023
  Sejmuto:

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 8. 6. 2023 od 18 hodin v budově Olší č. 65

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola usnesení
  5. Rozpočtové opatření 5/2023
  6. Výsledek hospodarění obce Olší za rok 2022
  7. Schválení Závěrečného účtu obce Olší za rok 2022
  8. Schválení Roční účetní závěrky obce Olší za rok 2022
  9. Schválení Roční účetní závěrky ZŠ a MŠ Olší za rok 2022
  10.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SP/41/2023 – „Olší u Tišnova – novostavba vodovodu lokalita „Sever“ II.etapa“
  11. Smlouva se SVK – výstavba „Olší u Tišnova – novostavba vodovodu lokalita „SEVER II.etapa“ – příspěvek na vypracování dokumentace
  12. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – neinvestiční finanční podpora na akci: Oprava místních komunikací v roce 2023
  13. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – neinvestiční finanční podpora na realizaci akce: Udržení provozu prodejny v Olší v roce 2023
  14. Výber firmy na opravu komunikací
  15. Určení členů výborů kontrolního a finančního
  16. Diskuse, závěr


  Vyvěšeno: 31. 5. 2023
  Sejmuto:

  Záměr o prodeji pozemků v k. ú. Olší u Tišnova

  Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemků p. č. 28/68, a 28/66 k. ú. Olší u Tišnova, které vznikly dle geometrického plánu 200-64/2023, zhotoveným Ing. Lubomýrem Kytnerem. Podrobnější informace jsou k dispozici na obecním úřadě Olší, Olší 65, tel. 566 56 64 84, 737 78 41 33.

  Geometrický plán (stáhnout)


  Vyvěšeno: 14. 4. 2023

  Sejmuto:

  Záměr o směně pozemků p. č. 28/50 v k. ú. Olší u Tišnova a pozemku 133/3 v k. ú. Klokočí

  Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o směně pozemků p. č. 28/50 v k. ú. Olší u Tišnova a 133/3 v k. ú. Klokočí u Olší dle geometrického plánu č. 187-212/2021 mezi obcí Olší a manžely Marií a Jaroslavem Vojtovými z Klokočí.

  Geometrický plán (stáhnout)

  V Olší dne 15. 3. 2023


  Vyvěšeno: 15. 3. 2023

  Sejmuto: