Archív pro Červenec, 2017

Rozpočtové opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 7 (stáhnout)


Vyvěšeno: 25. 7. 2017
Sejmuto:


Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

V souladu s ustanovení § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise ve volebním okrsku č. 1

na 5 členů (včetně zapisovatelky).

V Olší, 15. 8. 2017


Vyvěšeno: 15. 8. 2017
Sejmuto:


Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu

Z důvodu opravy komunikace č. II/390 od křižovatky silnic č. II/390 a č. II/385 po začátek obce Sejřek a od konce obce Sejřek po hranice k.ú. Nedvědice se stanovuje přechodná úprava provozu

Veřejná vyhláška (stáhnout)

Situace (stáhnout)


Vyvěšeno: 23. 6. 2017
Sejmuto: