Program zasedání ZO OLŠÍ – 30. 1. 2014

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Projednání možnosti odkupu pozemku v Rakové pro účely zřízení obecní cesty
6. Projednání příspěvku pro Charitu Tišnov
7. Projednání příspěvku pro Středisko rané péče SPRP Brno
8. Projednání dotací na rok 2014
9. Dodatečné příspěvky
10. Diskuse, závěr