Zasedání zastupitelstva obce Olší – 5. 6. 2014

Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 5. 6. 2014 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Žďársko za rok 2013
6. Závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn za rok 2013
7. Závěrečný účet obce Olší za rok 2013
8. Rozpočtové opatření č. 4
9. Roční závěrka ZŠ a MŠ Olší za rok 2013
10. Roční závěrka obce Olší 2013 Olší
11. Projednání Zprávy z kontroly hospodaření obce Olší za rok 2013
12. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „NN, DP NNk, Tichá, pč. 12“
13. Dodatečné příspěvky
14. Diskuse, závěr