Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 2. 11. 2023 od 18:30 v budově Olší č. 65

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření 10/2023
6. Projednání podmínek směny v Rakové – obecní místní komunikace
7. Odkup pozemku pod budoucí trafostanicí v lokalitě Olší sever
8. Nová MŠ v Olší – nabídka projekčních činností
9. Informace spojené s odkanalizování lokality Olší sever
10. Dodatečné přispěvky a žádosti
11. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 25. 10. 2023
Sejmuto:

Výplata nájemného za honební pozemky

HS Drahonín-Olší-Litava oznamuje, že bude vyplácet nájemné vlastníkům honebních pozemků v HS Drahonín-Olší-Litava a to 3. 11. 2023 od 16:30 do 18 hodin v areálu výletiště u koupaliště v Drahoníně, místnost za výčepem. Bude se výplacet nájemne za období 2020 až 2022 a to 9 Kč za rok a hektar. Hotovost bude vyplacena po předložení občanského průkazu, případně po předložení plné moci podepsané vlastníkem (nemusí být neověřená).

Oznámení (stáhnout)


Vyvěšeno: 21. 10. 2023
Sejmuto: