Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření za rok 2012 (stáhnout)