Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 4. 4. 2024 od 19:00 v budově Olší č. 65

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 2/2024 a 3/2024
6. Projednání pronájmu části budovy Olší č. p. 28
7. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (komunikace)
8. Smlouva o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov
9. Projednání smlouvy a společném zadání pro veřejnou zakázku na lokalitě Olší sever
10. Dodatečné příspěvky a žádosti
11. Diskuse, závěr


Vyvěšeno: 26. 3. 2024
Sejmuto: