Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu části budovy v Olší č. p. 65 v k. ú. olší u Tišnovapaní Michaele Zámečníkové, bytem Klokočí č. p. 24, 59261 Doubravník.

V Olší 21. 7. 2015