Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu obchodních prostor v části budovy v Olší č. p. 65 v k. ú. Olší u Tišnova.

V Olší 1. 11. 2016


Vyvěšeno: 1. 11. 2016
Sejmuto: 22. 12. 2016