Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu části pozemků p.č. 197/2 a p.č. 195/11 v k. ú. Litava dle přiložených nákresů panu Davidu Bednářovi, bytem Litava 31.

Příloha č. 1 (stáhnout)

Příloha č. 2 (stáhnout)


Vyvěšeno:13. 4. 2017

Sejmuto: