Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o prodeji pozemku st. p. č. 88/2, k. ú. Olší u Tišnova panu Pavlu Cimbálníkovi, bytem Olší 52.


Vyvěšeno: 15. 8. 2018

Sejmuto: