Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

informuji:

pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 7. a 8. června 2024 je na území obce Olší zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově Úřadu obce Oší, Olší č. p. 65

Dále na základě § 16 odst. 1 písm. e) a § 18 odst.7 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisú , jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise v obci Olší paní Marii Jandovou

V Olší dne 23. 4. 2024


Vyvěšeno: 23. 4. 2024
Sejmuto: