Místní šetření v Rakové


Pozvánka na místní šetření,
které se bude konat dne
v pondělí 30. 12. 2013 v 10 hodin v Rakové
před domen č. p. 1

Důvodem pro toto místní šetření je žádost pana Miloše Šibora, bytem Okružní 975, Bystřice nad Pernštejnem, který se tímto domáhá stanovení veřejné přístupové účelové komunikace na pozemcích 21/3, 18, 22/3, 18/8, 21/2 a 6 v k. ú. Rakové.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce úředně ověřenou plnou moc. Pro případné dotazy volejte na 737784133 případně 566566484. Účast není povinná.