Program zasedání ZO OLŠÍ – 17. 12. 2013

Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 17. 12. 2013 v 19:00 hodin v zasedací místnosti
OÚ v Olší.

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 10
6. Schválení smouvy s JMK na JSDH
7. Schválení rozpočtu obce Olší na rok 2013
8. Schválení úhrady části mezd ZŠ a MŠ Olší
9. Inventarizace obce
10. Dodatečné příspěvky
11. Diskuse, závěr