Zasedání zastupitelstva obce Olší – 3. 7. 2014

Program zasedání zastupitelstva obce Olší, které se bude konat 3. 7. 2014 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Olší.

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 5 a 6
6. Projednání nabídek na opravu sociálních zařízení a zateplení stropu v ZŠ A MŠ OLŠÍ
7. Výběr zhotovitele projektu na zasíťování parcel v Olší
8. Diskuse, závěr