Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 13. 6. 2024 od 19:00 v budově Olší č. 65

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 5/2024
6. Pronájem části budovy Olší č. p. 28
7. Oprava komunikací v Olší – nabídky
8. Projednání nakupů el. energie na rok 2025
9. Dodatečné příspěvky a žádosti
10. Diskuse, závěr

Vyvěšeno: 4. 6. 2024
Sejmuto: