Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 23. 3. 2017

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření č. 12/2016, 1/2017 a 2/2017
6. Projednání spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2017
7. Návrhy změn územního plánu
8. Projednání prodeje pozemku p. č. 28/44 v k. ú. Olší
9. ZŠ a MŠ Olší, žádost o převod do rezervního fondu
10. ZŠ a MŠ Olší, rozpočet 2017 a střednědobý výhled
11. ZŠ a MŠ Olší, inventarizační zpráva
12. Projednání změny katastrálních hranic mezi obcí Olší (katastry Klokočí a Litava) a Pernštejnským Jestřabím
13. EON – smlouva a smlouvě budoucí (k. ú. Litava)
14. Změna rozpočtu obce Olší pro rok 2017
15. Inventarizace obce Olší
16. Audit hospodaření obce Olší
17. Projednání školských obvodů
18. Pronájem pozemku panu Davidu Bednářovi v k. ú. Litava
19. Diskuse, závěr

V Olší, 15. 3. 2017


Vyvěšeno: 15. 3. 2017
Sejmuto: 23. 3. 2017