Výplata nájemného- Honební společenství Drahonín-Olší-Litava

Honební společenstvo Drahonín – Olší – Litava se sídlem v Drahoníně, IČO 43381308

oznamuje, že dne 15. 11. 2019 od 15,00 do 17,00 se bude vyplácet nájemné vlastníkům honebních pozemků v Honebním společenstvu Drahonín – Olší – Litava
Za uplynulé období 2013 – 2019 se bude vyplácet 9,- Kč za rok a hektar

Místo výplaty – Obecní úřad Drahonín
Kontaktní osoba – Jitka Plevová (608 100 427, obec@drahonin.cz)
Hotovost bude vyplacena vlastníkovi po předložení občanského průkazu nebo v případě, kdy vlastník nepřijde osobně, po předložení plné mocí podepsané vlastníkem pozemku (není třeba ověřená).


Vyvěšeno: 15. 10. 2019
Sejmuto:


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší – 10. 10. 2019

Zasedání zastupitelstva obce Olší se uskuteční 10. 10. 2019 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu (Olší 65).

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 8/2019 a 9/2019
6. Odkup parcel pod chodníky
7. Oprava kaple v Rakové – výběr dodavatele
8. Výměna obrubníků v obci
9. Dodatečné příspěvky (zastávky, třídění odpadů atd.)
10. Diskuse, závěr

V Olší, 2. 10. 2019


Vyvěšeno: 2. 10. 2019
Sejmuto:


Zájezd ZO ČSZ v Nedvědici

ZO ČSZ v Nedvědici zve všechny své členy i ostatní spoluobčany na zajímavý zájezd do botanické zahrady a tropického skleníku Fata Morgana Praha dne 19. října 2019
Odjezd autobusu v 6:00 hod. od obecního úřadu v Nedvědici.

Cena: pro členy ČSZ – 250,-Kč, pro rodin. příslušníky a ostatní občany – 300,-Kč

Závazné přihlášky – Květiny Michaela (777 029 457, misa@kvetinymichaela.cz) nejpozději do 17. 10. 2019.

Předpokládaný návrat kolem 20 hodiny.

Všechny srdečně zve výbor ZO ČSZ Nedvědice.