Záměr o pronájmu budovy Olší č. 47 (Pohostinství pod sv. Jiřím)

Na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Olší záměr o pronájmu prostor v budově Olší č.47 (Pohostinství pod sv. Jiřím). Bližší informace budou poskytnuty na obecním úřadě v Olší případně telefonicky na čísle 737 784 133.

V Olší 22. 4. 2019


Vyvěšeno: 22. 4. 2019
Sejmuto: