Oznámení o zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření dobrovolného svazku obcí TIŠNOVSKO

Oznámení o zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření dobrovolného svazku obcí TIŠNOVSKO Radniční 14, 666 01 Tišnov, IČ 750 58 944
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejňované dokumenty

  • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Tišnovsko
  • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazkové MŠ VENKOV
  • Návrh rozpočtu DSO Tišnovsko
  • Návrh rozpočtu Svazkové MŠ VENKOV
  • Rozpočtová opatření DSO Tišnovsko

Všechny dokumenty rozpočtového hospodaření dobrovolného svazku obcí Tišnovsko a jeho školské právnické osoby Svazkové mateřské školy Venkov, jsou dostupné v elektronické www.dsotisnovsko.cz

Cesta svazku Tišnovsko: http://dsotisnovsko.cz/ → Úřední deska
Do listinné podoby těchto dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři DSO Tišnovsko, ul. Komenského 1109, 666 02 Předklášteří.