POZVÁNKA na jednání valné hromady Honebního společenstva Sejřek – Skorotice

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO SEJŘEK – SKOROTICE, se sídlem Sejřek 7, 592 62 Nedvědice si dovoluje pozvat členy honebního společenstva Sejřek – Skorotice na jednání valné hromady Honebního společenstva Sejřek – Skorotice, která se bude konat v PÁTEK 21.2.2020 v 17:00 hodin v Hospůdce Pod lipou v Sejřku.

Program jednání:

  1. Zahájení jednání, přivítání hostů, volba zapisovatele, mandátové komise
  2. Zpráva o činnosti honebního společenstva
  3. Schválení jednacího řádu valné hromady
  4. Zpráva mandátové komise
  5. Usnesení, různé/diskuse, závěr

Pozvánka + plná moc (stáhnout)

Petr Soukup
starosta Honebního společenstva
Sejřek – Skorotice


Vyvěšeno: 8. 2. 2020
Sejmuto: