Volby do Zastupitelstev krajů – Informace o minimálním počtu členů okrskové komise

V souladu s § 15 odst. 1 písm.c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro volby do Zastupitelstev krajů, konané ve dnech 2. a 3. října 2020, minimální počet členů okrskové volební komise na 5 (4 členové + zapisovatel).

Na základě ustanovení § 17 odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do Zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise v obci Olší paní Marii Jandovou.


Vyvěšeno: 3. 8. 2020
Sejmuto: